10/04/2015 Đăng ký nhận tin

Tổng hợp những source dành cho cydia

Thủ Thuật - 10:16:00
0 Nhận xét
Www.KenhApple.BlogSpot.Com sẽ chia sẻ các source hay dành cho cydia , từ các source việt nam đến các source nước ngoài, các Beta Repos , Cydia Language Sources,...
Source việt nam hay dành cho cydia:

GSM VN: http://iphone.gsm.vn hay http://cydia.vn
HHVN: http://iphone.handheld.com.vn
Vnmagic: http://vnmagic.net/repo
Pda viet: http://p daviet.net/iphone
cydia.vn:
http://cydia.cydia.vn.com hoặc http://repo.cydia.vn.com
sroucce cydia
Source nước ngoài hay dành cho cydia:
hackkulous: http://cydia.hackulo.us/
xSellize: http://Cydia.xsellize.com/
iRepo: http://iRepo.us/
http://cydia.myrepospace.com/HackStor/
http://ihacksrepo.com/
http://repo.iphoneporn.bplaced.net
http://repo.insanelyi.com
iPhonecake: http://cydia.iphonecake.com
http://idwaneo.org/repo
*A-steriods: http://a-steroids.com/cydia
apt9.yellowsn0w.com: http://apt9.yellowsn0w.com/
BigBoss & Planet-iPhones: http://apt.bigboss.us.com/repofiles/cydia/
cake.mapleidea.com: http://cake.mapleidea.com/cydia/
david.ashman.com: http://david.ashman.com/apt/
*EasyWakeup.net: http://easywakeup.net/repo/
*Hack&Dev: http://iphone.hackndev.org/apt/
*HackThatiFone: http://hackthatifone.com/htif/apt/
*HVKLS: http://hvkls.dyndns.org/downloads/debian/
i.danstaface.net: http://i.danstaface.net/deb/
*iAcces: http://www.iacces.com/apt/
*iClarified: http://cydia.iclarified.com/
*iFoneTec: http://app.ifonetec.com/cydia/
*iMobileCinema: http://d.imobilecinema.com/
iSpazio: http://ispaziorepository.com/
*MacCiti: http://macciti.com/cydia/
Matthew Batey’s Repo: http://web.me.com/matthewbatey/Matthew_Batey/Cydia
ModMyi.com (formally ModMyiFone.com): http://apt.modmyi.com/
*namedfork.net: http://apt.namedfork.net/iphone/
Niklas Schroder: http://apt.paperclipsandscrambledeggs.com/
*PwnCenter: http://apt.pwncenter.com/
*Ranbee: http://ranbee.com/repo
*RichCreations: http://www.richcreations.com/iphone/apt/
*RupertGee: http://redwolfberry.com/rupertgee/cydia/
*SaladSoft: http://nickplee.com/cydiasource/
*Sleepers.net: http://repo.sleepers.net/cydia/
Ste Packaging: http://repo.smxy.org/cydia/apt/
*Steffwiz: Now part of PwnCenter Source
Telesphoreo Tangelo: http://apt.saurik.com/
*Touch-Mania (German): http://cydia.touch-mania.com/
*UrbanFanatics.com: http://urbanfanatics.com/cydia/
ZodTTD: http://www.zodttd.com/repo/cydia/

Beta Repos:
http://david.ashman.com/beta/
http://cydia.pushfix.info
http://rpetri.ch/repo

Cydia Language Sources:
*Apple-News.fr (French): http://apple-news.fr/repo
*comcute (Estonian): http://gecko.pri.ee/cydia/
*CZ&SK iPhone & iTouch (Czech/Slovak): http://csid.tym.cs/repo/
*FreeCoder.org (Chinese): http://iphone.freecoder.org/apt/
*HebDev (Hebrew): http://apt.hebdev.com/
*Hackers Dot NL (Belgian & Dutch): http://apt.hackers.nl/
*i-Apps.pl (Polish): http://cydia.i-apps.pl/
*iFon Norway (aka iFon1) (Norwegian): http://c.ifon1.no/
*iFoneguide (Dutch): http://cydia.ifoneguide.nl/
*iPhone-Notes.de’s Source (Germanic): http://apt.iphone-storage.de/
*iPhone-Patch (Bulgarian): http://mspasov.com/
*IphoneCat (Catalan): http://apple.bloks.cat/repo/
*iPhoneHE.com.il (Hebrew): http://iphonehe.com/iphone
*iPhoneIslam (Arabic): http://apps.iphoneislam.com/
*iPhoneMod Brazil (Brazilian): http://cydia.iphonemod.com.br/
*iPuhelin (Scandinavian): http://ipuhelin.com/cydia/
*Nick S Denon (aka WeHo.ru) (Russian): http://weho.ru/iphone/
*SOSiPhone (French): http://cy.sosiphone.com/
Và cò rất rất nhiều source hay khác , bạn nào biết có thể chia sẻ thêm ở dưới này nhé ^^

Nhận xét